Faire un don


Een gift doen

Het gebruik van uw giften

De fondsen die komen van uw edelmoedigheid worden op de volgende manieren gebruikt:

 • hulp aan ziekenhelpers van wie de inkomsten niet toelaten regelmatig naar Lourdes te komen (logies en maaltijden); 

 • verbetering van de logiesmogelijkheden voor ziekenhelpers;

 • onderhoud van de gebouwen die door het Heiligdom aan HNDL zijn toevertrouwd.

  Een gift doen

  Faire un Don par CB 

  hndldon

  Faire un Don par virement


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.