Modules


Modules

VORMING

             Het engagement in de Vereniging van de Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes is het gevolg van een persoonlijke keuze en wordt via een vormingscursus voorbereid, waarna de kandidaten die aangenomen werden om hun engagement te doen door de President van de Hospitaliteit worden ontvangen.

            De Vorming is ontworpen om de ziekenhelpers en -helpsters voor te bereiden zo te handelen in hun engagement dat zij de roeping tot ziekenhelper waar maken en aan hun engagement zijn volle waarde geven, om op een concrete wijze de verantwoordelijkheidszin van de ziekenhelpers en -helpsters te formaliseren en in de Geest van de Ziekenhelper in te schrijven, evenzeer voor wat betreft de spiritualiteit die het stichtend beginsel van de Hospitaliteit is als de kennis en het kunnen dat uit de vorming voortkomt.

Download hieronder de modules:  

Français:
Module 1 FR 
Module 2 FR
Module 3 FR
Module 4 FR

Italiano:
Modulo 1 IT
Modulo 2 IT
Modulo 3 IT
Modulo 4 IT

Espanol:
Modulo 1 ES
Modulo 2 ES
Modulo 3 ES
Modulo 4 ES

English:
Module 1 EN
Module 2 EN
Module 3 EN
Module 4 EN

Deutsch:
Modul 1 DE
Modul 2 DE
Modul 3 DE
Modul 4 DE

Nederlands:
Module 1 NL
Module 2 NL
Module 3 NL
Module 4 NL

Modules voor de Vorming
 
Module 1: de boodschap van Lourdes in het licht van het Evangelie, een genade voor onze tijd.
 Module 2: de christelijke spiritualiteit.
 Module 3: het Woord van God, de sacramenten, het gebed.
 Module 4: de zending

HET CHARISMA EN DE WAARDEN VAN DE ZIEKENHELPERS EN -HELPSTERS VAN NOTRE-DAME DE LOURDES

 

 


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.