Histoire


Geschiedenis

De Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes is een aartsbroederschap in Lourdes (Hautes-Pyrénées) in 1885 gesticht, en een vereniging volgens de wet van 1901 geworden: 

Zijn leden zijn ziekenhelpers.

Zij zijn vrijwilligers en komen vanuit vele landen uit de hele wereld.

Hun zending bestaat uit het begroeten en begeleiden van duizenden pelgrims, in het bijzonder de zieken en deze met een handicap, die naar Lourdes gaan.

histoire-hndl

De Hospitaliteit: “de grote moderne ridderlijkheid”

1958 Eeuwfeest van de verschijningen
Wijding van de H. Pius X-basiliek door kardinaal Roncalli, de latere paus Joannes XXIII

1949  Inhuldiging van de herinrichting van de bron in de Grot en plaatsing van een glazen deksel dat de pelgrims de bron laat zien.

1948
Eerste vliegtuig met pelgrims

1933
Heiligverklaring van Bernadette Soubirous

1928
de hospitaliteit notre-dame de lourdes is verheven tot aartsbroederschap

1901
Wijding van de Rozenkransbasiliek met delegaties uit alle continenten

1888
Eerste H. Sacramentsprocessie

1885 stichting van de hospitaliteit notre-dame de lourdes, de onthalende hospitaliteit van het heiligdom van lourdes

Mgr. Billère richt de Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes op als een Broederschap. 
Geïnspireerd door de Orde van de Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, die in de zieken, de armen en de pelgrims “onze Heren de armen en de zieken” zien.

1882
Ontwikkeling van de onthaalmogelijkheden voor pelgrims en zieken

1878
Opening van het Hospitaal der Smarten

1873
De Vereniging Notre-Dame de Salut organiseert een “nationale” bedevaart met 492 zieken.

1871
Inzegening van de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis

1864 Eerste officiële plechtigheid: de zegening van het Beeld van de Maagd, van Fabisch, in de Grot. 


1862 De Kerk erkent dat de H. Maagd aan Bernadette is verschenen.

1858 Verschijningen van de H. Maagd aan de kleine Bernadette Soubirous

 

 


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.