Notre Mission


Onze zending

Artikel 2 van onze statuten stelt onze zending voor:

De Vereniging heeft tot doel:

• de pelgrims van Lourdes welkom heten, speciaal de zieken, deze met een handicap of alleenstaand, en de noodlijdenden uit alle landen, en hun bedevaart vergemakkelijken;

• door hun dienstverlening de grote plechtigheden van het Heiligdom mogelijk maken;

• de Boodschap van Lourdes doorgeven.

Om dit doel te realiseren, stelt zij de nodige materiële middelen in werking, met de hulp en op last van de zieke pelgrims, deze met een handicap, de gezonde, de noodlijdenden uit alle landen die in groep of alleen in Lourdes toekomen.

De Vereniging voorziet het vervoer van deze personen van het punt van hun aankomst naar het Heiligdom of de onthaalcentra of logiesplaatsen, en ook in hun begeleiding voor de verschillende vieringen.

Zij voorziet ook in de best mogelijke budgettaire voorzieningen, voor de maaltijden en het logies van de vrijwillige ziekenhelpers, om hun toe te laten hun onthaaldienst of religieuze begeleiding van de pelgrims uit te voeren.

Zij waakt er ten slotte over in alles een evangelisch getuigenis te brengen.

 st-frai st-frai st-frai

st-frai st-frai st-frai


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.