Devenir Hospitalier de Notre Dame de Lourdes


Ziekenhelper van Notre Dame de Lourdes worden

Ziekenhelper zijn is een roeping, is een antwoord op een oproep.

De Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes zal blij zijn u te begroeten als vrijwilliger.

 • Voor de dames in het kader van de Diensten Notre-Dame, Saint Jean-Baptiste, Marie Saint-Frai of Saint Michel.

 • Voor de heren in de Diensten Saint Joseph of Saint Michel.

  Verplichte formaliteiten vanaf de eerste stage:

 • Minimum 18 en maximum 75 jaar zijn (volgens de appreciatie van de dienstoverste).

 • Het formulier voor de aanvraag van een stage invullen en zenden (formulier aanvragen in het secretariaat of invullen op het Internet).

 • Een identiteitsfoto bijvoegen

 • Een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bezorgen.

  Een aanbeveling van de president van een begeleidende hospitaliteit of van een priester van uw bisdom (verplicht voor de dienst  Saint Jean-Baptiste) of van een lid van HNDL bijvoegen.

  U moet jaarlijks een lidgeld betalen, voor het ogenblik is dat 11 €, voor de stagiair(-e)s gedurende de eerste 4 jaren, en daarna als ziekenhelper 18 €. Daarmee bent u lid van HNDL, ontvangt u Le Bulletin de l'Hospitalité en bent u verzekerd in het kader van de dienst die u verleent tijdens uw verblijf binnen de Hospitaliteit.

  De stage duurt minimum 7 dagen en maximum 15 dagen. 

  Voor de eerste vier jaren wordt het aanbevolen op zaterdag of zondag toe te komen, omdat de vorming op maandag begint. Na die vier jaren kunt u uw engagement in HNDL aanvragen en ziekenhelper worden.

  De aanwezigheid in Lourdes is geheel vrijwillig. Het is dus aan u de prijs van uw reis , uw logies en uw maaltijden te betalen. Om deze last zoveel mogelijk te beperken stelt HNDL een self-service, centra voor logies en een foyer ter beschikking.

  Aanvraag voor een stage:


  Om een stage aan te vragen downloadt u het formulier en bezorgt het ons ingevuld op een van de drie volgende manieren:


  - Via e-mail:
  hospitalite-lourdes@wanadoo.fr

  - via de Post: Hospitalité Notre-Dame de Lourdes BP 197 F-65106 LOURDES Cedex

  - Via fax: +33 (0)5 62 42 80 81

 Lien vers la demande d'inscriptionENGAGEMENT : CURSUS OU FORMATION

 


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.