Saint Frai


Saint-Frai

De Dienst Marie Saint-Frai bevindt zich, zoals zijn naam het al zegt, in het ziekencentrum Marie Saint-Frai. Dit centrum was de eerste structuur die werd opgericht voor het logies van de zieke en/of gehandicapte pelgrims. De Zusters van de Congregatie van de Dochters van O.L.Vrouw van Smarten beleven er hun charisma van onthaal en mededogen vanaf de stichting. 

Het is in dit familiale “Huis” dat de ziekenhelpsters, maar ook de ziekenhelpers, want voortaan zijn alle diensten van de Hospitaliteit gemengd, uitgenodigd zijn samen te werken met de Zusters van de Gemeenschap, om de zieke en/of gehandicapte pelgrims op te vangen en te zorgen voor alles wat zij tijdens hun bedevaart nodig hebben, in een broederlijke en hartelijke geest.

Concreet worden hun verscheidene diensten gevraagd. Het gaat vooral om hulp bij het functioneren van het Huis, door het uitvoeren van eenvoudige maar belangrijke taken, voor het welzijn van allen die er verwelkomd worden.

 • Begroeting van de pelgrims in de eetzaal; maaltijddienst; hulp bij de afwas, enkele huishoudelijke taken; verdeling van propere lakens...

 • De uitlening van rolstoelen beheren

 • Indien nodig, hulp in de sacristie voor de vieringen in de twee kapellen

 • Openhouden van de “Ontmoetingsplek” (plek waar zieken en ziekenhelpers van de bedevaarten verschillende dranken kunnen consumeren).

 • Diverse occasionele diensten in functie van de noden (linnen, naaiwerk). 

  De ziekenhelpers en -helpsters kunnen uitgenodigd worden om ook in andere diensten van de Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes te helpen, telkens als dit nodig is: baden, Grot, vieringen...

   

  Deze zending vereist geen speciale vaardigheden. Het komt er op aan te komen in een geest van dienstverlening en beschikbaarheid, van nederigheid  en vooral van edelmoedigheid, om het Medelijden van Christus te beleven, met een open hart en een waardevolle aanwezigheid bij de andere! 


st-frai st-frai st-frai st-frai st-frai st-frai st-frai st-frai


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.