La Cotisation


Het lidgeld

Zoals bij elke vereniging is het jaarlijkse lidgeld verplicht en moet het geïnd worden (ook in de jaren dat de ziekenhelper niet naar Lourdes kan komen).

Alleen deze bijdrage biedt de mogelijkheid in een dienst te worden ingeschreven en toegang te hebben tot het logies en de maaltijden tijdens een stage.

Zij sluit trouwens een verzekering in, ook verplicht, die de ziekenhelper of de stagiair(-e) beschermt.Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.