Sainte Bernadette


Dienst Sainte-Bernadette

Stelt een gediversifieerde vorming voor.

De rol van deze Dienst is alle ziekenhelpers en -helpsters toelaten een betere kennis van de Boodschap van Lourdes te verkrijgen. Zich voorbereiden om getuigen te zijn, in Lourdes en waar ze wonen.

DOEL VAN DE DIENST SAINTE-BERNADETTE:

• Voor de stagiair(-e)s een vorming aanbieden

• Een voortdurende vorming voorstellen

• De acties van begeleiding en peterschap ondersteunen

• Heel de “familie van de Hospitaliteit” betrekken bij de opdracht van de vorming

• Getuigen van « de geest van de ziekenhelper »

• De klemtoon leggen op de vorming om te getuigen van een christelijk leven

 
MODULES
Français:
Module 1 FR
Module 2 FR
Module 3 FR
Module 4 FR

Italiano:
Modulo 1 IT
Modulo 2 IT
Modulo 3 IT
Modulo 4 IT

Español:
Modulo 1 ES 
Modulo 2 ES
Modulo 3 ES
Modulo 4 ES

English:
Module 1 EN

Module 2 EN
Module 3 EN
Module 4 EN

Deutsch:
Modul 1 DE
Modul 2 DE

Modul 3 DE
Modul 4 DE

Nederlands:
Module 1 NL
Module 2 NL
Module 3 NL
Module 4 NL

 bern3  bern2bern1


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.